Door te shoppen bij Fab Luxe spaar je ‘Fab Points’. Je spaart 1 Fab Point voor elke uitgegeven euro en met 100 Fab Points krijg je € 5 korting op jouw bestelling.

Je hoeft je Fab Points niet in 1 keer uit te geven, je kunt ze ook opsparen.